Pregled nalog aktivnosti 2016/2017

06.09.2016

 

Ključne aktivnosti in roki za izvedbo 2017/2018:

V ostalem bo projekt vsebinsko in terminsko potekal podobno kot lani:

Komentarji