Poročila na nivoju UL

15.02.2020

 

Za potrebe agregatnih analiz  na nivoju UL, kjer so vključena povprečja po članicah oziroma programih, so bile sedaj izdelane vse procedure za avtomatsko generiranje poročil. Gre za osem poročil na nivoju članic in dve poročili na nivoju programov I in II stopnje. 

 

V avtomatske analize so bili tokrat integrirani tudi podatki članic, ki uporabljajo sistem STUDIS. Za EF, ki uporablja svoj sistem, pa so bili podatki vnešeni ročno.

 

Za študijsko leto 2018/2019 so bila torej na nivoju UL izdelana naslednja poročila:

  1. Anketa PRED in PO izpitih na programih I in II stopnje
  2. Anketa PRED in PO izpitih na programih I in II stopnje - TRENDI
  3. Anketa o splošnih vidikih študija 
  4. Anketa o splošnih vidikih študija  - TRENDI
  5. Anketa  o študijski praksi 
  6. Anketa o študijski praksi - TRENDI
  7. Doktorski študij: pregled po članicah in programih)
  8. Doktorski študij: pregled po programih) - TRENDI
  9. Analiza študijskih programov UL I in II stopnje (anketa PRED in PO izpitu)
  10. Analiza študijskih programov UL I in II stopnje (anketa PRED in PO izpitu) - TRENDI

Komentarji