Študentske ankete UL 2018/2019 in 2019/2020

22.11.2019

 

Nekaj obvestil za članice, ki uporabljao sistem 1KA/VIS.

Dne 15.11. so bila v GC naložena poročila 2018/2019 za potrebe fakultete, in sicer:

 1. Pregled po predmetih in izvajalcih I in II stopnje za celo fakulteto (za vodstvo)
 2. Pregled vseh predmetov praksa na I in II stopnji
 3. Pregled po vseh predmetih in izvajalcih I in II stopnje za vsak program (za skrbnike)
 4. Analiza posameznih predmetov I in II stonje
 5. Excel z vsemi ocenami (anketa PRED, PO, Izvajalci in IPP)

Preostala poročila bodo dodana naknadno:

        6. Habilitacijska poročila
        7. Splošna anketa
        8. Doktorska anketa

 

Vsa poročila, ki vključujejo trende, imajo tokrat dodana tudi agregirana povprečja za primere, ko v posameznem letu ni bilo dovolj enot. Za leta, ko število odgovorov morda ni doseglo 4 enote, so torej sedaj izračunana skupna povprečja za ta leta, seveda če so v odgovarjajočih letih skupno vsaj 4 enote (glej ul.1ka.si/agregati).

 

Prav tako so  v spletnem referatu vseh pedaogov naloženi trije izpisi za izvajalce za študijsko leto 2018/2019, in sicer:

 1. POROČILO,
 2. POVZETEK,
 3. TRENDI.

Rezultati za POVZETEK se od vmesnih izpisov (februar, julij) zaradi dodanih oziroma naknadnih odgovorov lahko nekoliko razlikujejo. Ob tem velja izpostaviti naslednje izboljšave:

 • POVZETEK je sedaj dopolnjen z odprtimi odgovori, tako da so na enem mestu zbrane vse ključne informacije, ki zanimajo pedagoge. Ostale podrobnosti (npr. kvantili, letniki, programi, soizvajalc ipd) so na voljo v celotnem POROČILU.
 • TRENDI imajo sedaj dodana agregirana povprečja za obdobja, kjer v posameznem letu ni bilo dobolj enot (manj kot 4).
 • Pri pregledovanju PDF izpisa za TRENDE in POROČILO je ob strani KAZALO. Če se ne prikaže avtomatično, ga aktiviramo s klikom na ikono v zgornjem levem kotu.

 

Glede anketiranja za študijsko leto 2019/2020:

 • Anketiranje se prične 16.12. 2019.
 • Članice morajo do 30.11. urediti podatke v VIS za izvedbe predmetov (Šifrant X1). Podatki, vneseni do 30. 11. 2019, se nato prenesejo v anketni sistem 1KA, kjer se izvede tudi preliminarna kontrola kvalitete podatkov. Za članice, ki uporabljajo sistem VIS, je prenos avtomatičen (izvede ga Talpas). Prenos se izvaja 2 .12.2019.
 • Navodila za izpolnjevanje podatkov v VIS za potrebe šifranta X1 so na tej povezavi: http://ul.1ka.si/r/7/10/Gradiva/Priprava
 • Članice morajo biti posebej pozorne, da so pravilno označeni semestri in predmeti, ki so praksa. Prav tako, morajo biti označeni ustrezni pedagogo, tako da se zanje izvede anketa. V kolikor to ni označeno, se podatki ne prenesejo v šifrant in anketa se ne izvede.
 • Vse informacije in novice sproti objavljamo tudi na spletni strani: http://ul.1ka.si/. V primeru nejasnosti naj članice kontaktirajo Barbaro Brečko.

Komentarji