Vsebine  na pričujočem spletnem mestu, kjer so se nahajale podrobne informacije o študentskih anketah Univerze v Ljubljani, so odstranjene, ker Center za družboslovno informatiko (cdi.si), Fakultete za družbene vede, v študijskem letu 2021/2022 ne izvaja več študetskih anket. V primeru vprašanj se lahko zainteresirani obrnejo na Rektorat Univerze v Ljubljani.