Kakovost vstopnih podatkov

22.12.2019

 

V okviru procesiranja študentskih anket se  vsako študijsko leto izvede več deset tisoč analiz oziroma izposov na nivoju izvajalcev, članic in UL. Odgovarjajoči vstopni podatki prihajajo iz anket, ki jih izvajajo članice, pa  tudi na osnovi administrativnih podatkov o predmetih in programih, s katerimi razpolagajo članice in UL. 

 

Ker celoten proces poteka avtomatizirano, je zelo pomembno, da so vstopni podatki, ki prihajajo iz članic, usklajeni, posebej v primeru, ko ima članica administrativne posebnosti ali pa anketo izvaja na specifičen način.

 

V priloženem gradivu je podan pregled kriteriev, ki jih morajo podatki izpolnjevati, da bi lahko vstopali v avtomatiziran sistem anali.

 

Komentarji