Obvestilo referatom

13.11.2017

Obvestilo poslano vsem koordinatorjem.

 

Spoštovani,  Obveščamo vas, da bodo ta teden naložena poročila evalvacije in sicer (za tri članice so poročila že naložena):
  1. Poročilo za izvajalca
  2. Povzetek za izvajalca
  3. Fakulteta
  4. Program
  5. Praksa
  6. Predmet
  7. Excell z vsemi ocenami (anketa PRED, PO, Izvajalci in IPP)
  8. Trendi
  9. Habilitacijska poročila
Poročilo za izvajalca in Povzetek bodo izvajalci prejeli v svoj spletni referat, ostala poročila so v GC. Pričeli smo tudi s pripravami za novo izvedbo ankete v letu 2017/2018, zato vam pošiljamo informacije o nadaljnjih korakih. Za prihodnje  študijsko leto je pred pričetkom anketiranja potrebno izvesti naslednje: 
1) Urediti podatke v VIS za izvedbe predmetov(Šifrant X1po nosilcih- do 6.11. 2017.
Podatki, ki bodo vneseni do dne 6. 11. 2017, se bodo uvozili v anketni sistem 1KA, kjer se bo izvedla tudi preliminarna kontrola kvalitete podatkov.
Za članice, ki uporabljajo sistem VIS, bo prenos avtomatičen (izvedli ga bodo sodelavci Talpasa). Prenos bomo naredili 6.11.2017 Navodila za izpolnjevanje podatkov v VIS za potrebe šifranta X1 so na tej povezavi: http://ul.1ka.si/r/7/10/Gradiva/Priprava Predvsem bodite pozorni, da so pravilno označeni semestri in predmeti, ki so praksa. 2) članice, ki imajo tri ali štiri-mestre prosimo da NUJNO javite, ali potrebujete predčasen vklop anket (npr. pred 15. 12. 2016). Te članice morate šifrante urediti čim prej. Za predmete, ki potekajo izven semestra, je treba urediti izvensistemske datume, za pomoč se obrnite na informatiko oziroma na Talpas. 4) terminski plan je dostopen tu, prosimo, da si ga ogledate in sledite terminom, ki so določeni:  http://ul.1ka.si/uploadi/editor/1508848278tabelaaktivnosti2017_2018.pdf Vse informacije in novice sproti objavljamo tudi na spletni strani: ul.1ka.si Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na tehnično izvedbo kontaktirajte: -       Tehnični vidiki ažuriranja seznama X1: spletna informatika na članici (oziroma Talpas) -       Za ostale vidike anektiranja se obrnite na anketa@uni-lj.si -       Za vsebinske, pravne, promocijske zadeve na UL (rektorat@uni-lj.sihelpdesk@uni-lj.si). Dodatne informacije: Pedagogi bodo prejeli v svoje spletne referate poročila o svojem pedagoškem delu in o predmetih, ki jih izvajajo. Dostop do poročil za posameznike imajo še dekan in nosilec predmeta (10., 11. in 12. člen Pravilnika o študentski anketi (2014)), ter študentski svet in habilitacijska komisija v postopku imenovanja v naziv. Prav tako bodo v dokumentni sistem GC naložena ostala poročila (za dekana, splošna anketa, doktorski študij). Osebam, ki so koordinatorji anketiranja na članici, bodo administratorji dokumentnega sistema GC na članicah dodelili dostop do splošnih poročil. Navodila za delo s poročili v GC bodo posredovana administratorjem dokumentnega sistema GC. Prosimo, da koordinatorji poskrbijo za razdeljevanje poročil o predmetu, splošnih vidikih študija ipd. v skladu z omenjenim pravilnikom (kar pomeni tudi določitev morebitnih dodatnih oseb, odgovornih za predmet, prakso, študijski proces). Pravilnik razlikuje med odgovori in obdelanimi odgovori na anketo. Uporaba rezultatov je določena v 13. členu Pravilnika o anketi (2014). Npr. razen obdelanih odgovorov za posameznika (poročila za posameznika) lahko članica poročila posreduje organom ter strokovnim službam članice in UL (npr. senatu, komisijam, interni javnosti).   Lepo vas pozdravljamo!  

Komentarji