Eksperiment o času izvedbe študentskih anket: PRED in/ali PO izpitu?

V študijskem letu 2018/2019 je bila na FDV izvedena raziskava, ki je temeljila na ponovitvi vprašanj iz študentske ankete PRED (sedem vprašanj o predmetu) izpitom tudi v anketi PO izpitu (pet vprašanj). To je omogočilo oceniti kakovost pridobljenih podatkov in alternativne strategije za izvajanje anket:

  • Strategija PRED izpitom: Težave obstajajo z evalvacijo izpita, pridobljenih kompetenc in porabljenih ur, saj študent vse to pred izpitom težko ali celo nemogoče oceni. Kakovost teh ocen, ki bi bile podane PRED izpitom, pa bi lahko ocenili v posebnem eksperimentu, kjer bi navedene vsebine vprašali še v anketi PRED izpitom in jih primerjali z anketo PO izpitu.
  • Strategija PO izpitu: Glavni problem je bistveno nižje sodelovanje, saj ni učinkovitega mehanizma, ki bi bil primerljiv z anketo PRED, v kateri je na voljo pogojevanje na prijavo na izpit. Dodatna težava je dejstvo, da so ocene, ki se sedaj sprašujejo PRED izpitom (zadovoljstvo s predmetom) – če se ocenjujejo PO izpitu – bistveno manj kakovostne, zaradi naknadnega vplivanja izpitne ocene in tudi zaradi časovne razdalje.
  • Strategija PRED in PO izpitu (obstoječe stanje na UL): V smislu ustreznosti termina, in tudi kakovosti odgovorov je spraševanje na dveh časovnih točkah optimalno. Problem je lahko dodatno breme, ki ga to predstavlja za študenta. Določena preliminarna poizvedovanja med študenti sicer ne kažejo, da bi zaradi te ankete nastalo dodatno moteče breme, še posebej, ker se študent lahko anketi izogne z enim samim klikom. Na drugi strani obstajajo tudi mnenja, da to predstavlja znatno breme za študente. Vprašanje kritičnega obremenjevanja študentov je za ovrednotenje strategije PRED in PO torej osrednjega pomena in bi ga veljalo v bodoče dodatno osvetliti.

PODROBNOSTI:

Komentarji