0%
100%

Praksa

Spoštovani!

Pred vami je anketa o obvezni študijski praksi, s katero želimo izvedeti vaše mnenje o izkušnji študijske prakse.

Prosimo, da podate svoje mnenje na način, kot bi si sami želeli, da drugi komentirajo vaše delo. Pri podajanju ocene bodite natančni, spoštljivi in konstruktivni.

Vaši odgovori so zaupni. Povzetki rezultatov in posamezni komentarji v anketi so posredovani izvajalcem študijskega procesa in odgovornim za študijski proces. Odgovorov v anketi ni možno povezati z identiteto posameznega študenta.

Vaši odgovori so pomembni. Študentska anketa je namenjena evalvaciji učiteljev in študijskega procesa v splošnem ter predstavlja eno od izhodišč za izboljšanje študija in dejavnosti, ki so študijskemu procesu v podporo.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Ali ste opravljali obvezno študijsko prakso?   

Mnenje o študijski praksi

Ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami na lestvici od 1 do 5 (1 = sploh se ne strinjam oziroma sploh nisem zadovoljen/zadovoljna; 5 =  popolnoma se strinjam oziroma sem zelo zadovoljen/zadovoljna).

1
sploh se ne strinjam
2
se bolj ne strinjam kot strinjam
3
niti se ne strinjam, niti se strinjam
4
se bolj strinjam, kot ne strinjam
5
popolnoma se strinjam
nimam dovolj informacij ne želim odgovoriti
Imamo zadovoljivo ponudbo zunanjih institucij za opravljanje študijske prakse.
Deležen/na sem bil/a pomoči fakultete/akademije pri iskanju študijske prakse.
Dobil/a sem dovolj natančna navodila, kako opraviti študijsko prakso.
Notranji mentor mi je dal koristne informacije pred prakso in koristne povratne informacije po praksi.
Notranji mentor je učinkovito sodeloval z mentorjem v zunanji instituciji.
S študijsko prakso sem lahko ustrezno dopolnil/a svoja strokovna znanja in spretnosti izbranega študija.
Mentor v zunanji instituciji mi je nudil ustrezno mentorsko podporo med študijsko prakso.
Način izvajanja študijske prakse je bil primeren.
Dolžina študijske prakse je primerna.

Vaši predlogi za spremembe v zvezi s študijsko prakso.

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje.

Način: Normalen Celostranski
 + 
 X 

Trenutno ste v predogledu ankete!
Odgovori se ne bodo shranili v bazo!

Skoči na:

Omogoči komentarje in shranjevanje testnih podatkov

Predogled - podatki se ne shranjujejo.
OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>