Pravilnik o študentski anketi na Univerzi v Ljubljani

 

Študentske ankete na Univerzi v Ljubljani zelo podrobno ureja PRAVILNIK O ŠTUDENTSKI ANKETI NA UNIVERZI V LJUBLJANI. V Pravilniku so opisane izvedbe anket, kot priloga pa so dodani vsi vprašalniki. 
 

 

Nadaljnje tehnične specifikacije ureja dokument FUNKCIONALNE SPECIFIKACIJE - ANKETNI SISTEM UL:

 

V fazi implementacije in metodološke razdelave so bila izvedena nekatera manjša odstopanja, ki so podrobno dokumentirana v gradivu:

 

 

Komentarji