Izvedbena priporočila, šifranti in tehnična navodila


V priporočilih za izvedbo so natančno opisani postopki, časovni mejniki in druga priporočila za pripravo in izvedbo študentske ankete:
 

 


Šifranti so baze, ki so potrebne za pravilno prikazovanje anket, vzorčenje in analize. Vsi šifranti se izvozijo oziroma pridobijo iz odgovarjajočega informacijskega sistema. Podroben opis šifrantov je v Izvedbenih priporočilih.
Standardizirane predloge šifrantov: Dodatna tehnična gradiva:

Komentarji