Izračun agregatov po letih

Kadar so predmet ali izvajalca ocenjevali manj kot štirje (4) študenti, se zaradi varovanja zasebnosti in zaradi nenatančnih ocen povprečja ne izpišejo, ampak se v izpisih navede pika ».«.

 

Nekateri predmeti oziroma izvajalci zato nimajo ocen. Za ublažitev problema je uveden algoritem, ki izračuna agregirana povprečja za vsa leta, kjer so bile v posamičnem letu manj kot 4 enote. Postopek je podrobno opisan in ilustriran na spodnji povezavi: