Metodološka pojasnila k anketam

Standardna metodološka pojasnila se nanašajo na študentske ankete, ki se  na prvi in drugi bolonjski stopnji izvedejo PRED in PO izpitu. Pojasnila se sicer nahajajo tudi v dodatku vseh PDF izpisov za pedagoge in predmete. Vključujejo splošen opis anketiranja in odgovarjajoče metodologije, kot tudi tehnična pojasnila k zaokroževanju ter načinu označevanja izpostavljenih (obarvanih) vrednosti.

 

Povezava:

Dodatni viti:

Komentarji