Gradiva

Naslov Pravilnik o študentski anketi na Univerzi v Ljubljan
Opis

Pravilnik o študentski anketi na Univerzi v Ljubljani in Funkcionalne specifikacije anketnega sistema UL

S tem pravilnikom in funkcionalnimi specifikacijami se ureja študentska anketa. V pravilniku so opisane izvedbe anket, populacija in kot priloga so dodani vsi vprašalniki. 

 

V funcionalnih specifikacijah je zapisana tehnična izvedba anketiranja.