Gradiva

Naslov Vključevanje enot v študentsko anketo UL - semestrski in prijavni način
Vir

 

Študente je mogoče v evalvacijske ankete vključiti pred koncem semestra za vse predmete tekočega semestra (semestrski način), lahko pa šele ob posamičnih prijavah na izpit (prijavni sistem).

 

V spodnjem dokumentu so podani razlogi za semestrsko vključevanj študentov, ki ima vrsto prednosti, in se trenutno pri članicah, kjer ankete potekajo preko  sistema 1KA tudi uporablja.

 

Print