Gradiva

Naslov Primer šifrantov (predloge v Excellu)
Opis

Šifranti so baze, ki so potrebne za pravilno prikazovanje anket, vzorčenje in analize. Vsi šifranti se izvozijo oziroma pridobiijo iz odgovarjajočega informaciskega sistema. Podroben opis šifrantov je v Priporočilih.. 

Standardizirane predloge šifrantov: 

 

Print