Gradiva

Naslov Izven-sistemski datumi
Vir

Članica lahko namesto siceršnjih datumov, ko je anketa PRED aktivna (običajno je to vezano na izpitna obdobja semestrov) - in tudi prikazana študentu (seveda, le dokler nanjo ne odgovori) v vmesniku spletnega referata - določi posebne datume, ko je anketa aktivna.

Potreba za tem se lahko pojavi, ker  je predmet v izvedbi in/ali izpitnih rokih naknadno premaknjen zaradi tujcev, bolezni ali drugih razlogov, s čimer mora izstopiti iz siceršnjega sistema semestrov. Sledenje pomeni, da je v običajnem primeru dveh semestrov, anketa PRED za 1. semester aktivna od 15.12. naprej, za 2. semester pa od 15.5. naprej.

Predlog delovanja je podrobno opisan na povezavi:

Print