Evalvacijska poročila za pedagoge (študentska anketa)

20.10.2020

 

Obvestilo, poslano vsem koordinatorjem na fakultetah s sistemom VIS/1KA:

 

Obveščamo vas, da imajo vsi pedagogi v svojih spletnih referatih naložena poročila študentskih anket.  

 

V Dokumentni sistem članice so naložene tudi analize po predmetih in Excel tabela z rezultati za fakulteto. Ostala poročila bodo v Dokumentni sistem naložena v prihodnjih dneh, vsekakor do konca oktobra.

 

 

 

 

Komentarji