Vklop ankete o splošnem zadovoljstvu

20.02.2020

 

Vklopljene so študentske ankete o splošnem zadovoljstvu s študijem na prvi in drugi stopnji. Ankete niso vezane na prijave k izpitom, so pa vezane na vpis. Podobno kot ankete o predmetih in izvajalcih, jih lahko študenti zavrnejo. Ankete so odprte do 30.09.2020.

 

Tako kot prejšnja leta, ankete ne izpolnjujejo vsi študenti, temveč se za izvedbo te ankete uporablja vzorec in sicer tako, da vsak študent tekom študija na določenem programu prejme anketo le enkrat.

 

Smiselno je, da članice o tem obvestijo študente in jih spodbujajo k sodelovanju.

Komentarji