Dopis prodekanom in odgovornim za anketiranje

19.10.2016

PRODEKANOM ZA ŠTUDIJSKO DEJAVNOST

ODGOVORNIM ZA ANKETIRANJE oz. KOORDINATORJEM ZA ANKETIRANJE

 

Spoštovani, 

 

S študijskim letom so se zaključile študentske evalvacije. Pričeli smo tudi s pripravami za novo izvedbo ankete v letu 2016/2017, zato vam pošiljamo informacije o nadaljnjih korakih. Sporočilo je relevantno predvsem za članice, ki ankete izvajajo v 1KA preko sistema VIS. Za prihodnje  študijsko leto je pred pričetkom anketiranja potrebno izvesti naslednje: 

 

1) sporočiti oziroma potrditi koordinatorja/odgovornega za  anketiranje na vaši članici (naloge osebe so opisane na tej povezavi: http://ul.1ka.si/r/7/6/Gradiva/Naloge_os). V prilogi vam pošiljamo seznam koordinatorjev po članicah in vas prosimo, da potrdite ažurnost oziroma in sporočite morebitno spremembo (na ankete@uni-lj.si).  Dokler ne boste sporočili imena nove osebe koordinatorice za anketiranje, bomo predpostavili, da velja oseba, ki je to nalogo opravila lani.


2) Urediti podatke v VIS za izvedbe predmetov(Šifrant X1) po nosilcih - do 28.10.2016.


Podatki, ki bodo vneseni do dne 30. 10. 2016, se bodo uvozili v anketni sistem 1KA, kjer se bo izvedla tudi preliminarna kontrola kvalitete podatkov.


Za članice, ki uporabljajo sistem VIS, bo prenos avtomatičen (izvedli ga bodo sodelavci Talpasa). Prenos bomo naredili 28. 10. 2016.

 

Navodila za izpolnjevanje šifranta X1 so na tej povezavi:

http://ul.1ka.si/r/7/10/Gradiva/Priprava

 

Prosimo vas, da sporočite tudi ostale morebitne posebnosti (npr. sprememba vprašalnika).

3) članice, ki imajo tri ali štiri-mestre prosimo da NUJNO javite, ali potrebujete predčasen vklop anket (npr. pred 15. 12. 2016). Te članice morate šifrante urediti čim prej, saj bomo izvoz šifranta naredili prej. 

Za predmete, ki potekajo izven semestra, je treba urediti izvensistemske datume, za pomoč se obrnite na informatiko oziroma na Talpas.

 

4) terminski plan je dostopen tu, prosimo, da si ga ogledate in sledite terminom, ki sodoločeni:  http://ul.1ka.si/uploadi/editor/14738301

Vse informacije in novice sproti objavljamo tudi na spletni strani: ul.1ka.si

Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na tehnično izvedbo kontaktirajte:

-       Tehnični vidiki ažuriranja seznama X1: spletna informatiko na članici (oziroma Talpas)

-       Za ostale vidike anektiranja se obrnite na anketa@uni-lj.si

-       Za vsebinske, pravne, promocijske zadeve na UL (rektorat@uni-lj.si, helpdesk@uni-lj.si).

Dodatne informacije:

Pedagogi bodo prejeli v svoje spletne referate poročila o svojem pedagoškem delu in o predmetih, ki jih izvajajo. Dostop do poročil za posameznike imajo še dekan in nosilec predmeta (10., 11. in 12. člen Pravilnika o študentski anketi (2014)), ter študentski svet in habilitacijska komisija v postopku imenovanja v naziv.

 

Prav tako bodo v dokumentni sistem GC naložena ostala poročila (za dekana, splošna anketa, doktorski študij). Osebam, ki so koordinatorji anketiranja na članici, bodo administratorji dokumentnega sistema GC na članicah dodelili dostop do splošnih poročil. Navodila za delo s poročili v GC bodo posredovana administratorjem dokumentnega sistema GC.

Prosimo, da koordinatorji poskrbijo za razdeljevanje poročil o predmetu, splošnih vidikih študija ipd. v skladu z omenjenim pravilnikom (kar pomeni tudi določitev morebitnih dodatnih oseb, odgovornih za predmet, prakso, študijski proces).

Pravilnik razlikuje med odgovori in obdelanimi odgovori na anketo. Uporaba rezultatov je določena v 13. členu Pravilnika o anketi (2014). Npr. razen obdelanih odgovorov za posameznika (poročila za posameznika) lahko članica poročila posreduje organom ter strokovnim službam članice in UL (npr. senatu, komisijam, interni javnosti).  

 

Lepo vas pozdravljamo!

 

Pripravili: dr. Barbara Brečko, mag. Vanja Perovšek

 

 

 

 

 

 

Komentarji