Spremembe sifrantov

16.05.2016

Aprila so bile opravljene posodobitve sifrantov X1 in sicer je bilo število sprememb na nivoju UL naslednje: 

Spremembesamoimenapedagoga: 50

Spremembesamoimenapedagoga242

Spremembesamosamosemestraizvajanja(iz1->2, 1->3, 2->3ali3->2): 184

Spremembesamoštevilaštudentov: 3889

Spremembesamonosilca: 140

Spremembesamoprakse(samoza2. semester inceloletnepredmete): 5

Spremembavečihpoljhkrati(vvečiniprimerovgrerecimozasprememboštevilaštudentovinhkratispremembonosilcaalipasemestraizvajanja): 288

Dodanevrstice(novpredmetalipasamododatenizvajalec-samoza2.semesterskeinceloletnepredmete): 602

Pobrisanevrstice(pobrisanizvajalecalipacelpredmet -samoza2.semesterskeinceloletnepredmete): 429

 

Skupaj je bilo torej narejenih 5829 sprememb šifrantov..

Komentarji