Izven-sistemski datumi


Članica lahko namesto siceršnjih datumov, ko je anketa PRED aktivna (običajno je to vezano na izpitna obdobja semestrov) - in tudi prikazana študentu (seveda, le dokler nanjo ne odgovori) v vmesniku spletnega referata - določi posebne datume, ko je anketa aktivna.
 

Potreba za tem se lahko pojavi, ker je predmet v izvedbi in/ali izpitnih rokih naknadno premaknjen zaradi tujcev, bolezni ali drugih razlogov, s čimer mora izstopiti iz siceršnjega sistema semestrov. Sledenje pomeni, da je v običajnem primeru dveh semestrov, anketa PRED za 1. semester aktivna od 15. 12. naprej, za 2. semester pa od 15. 5. naprej.

 

Predlog delovanja je podrobno opisan na povezavi:
 

Komentarji