Splošni okvir študentskih anket

Študentske ankete oziroma SET (Student Evaluation of Teaching) se nanašajo na zelo široko in podrobno razdelano strokovno področje s skoraj stoletno tradicijo.

 

Pregled področja ter konkretne rešitve na UL so strnjeno prikazane v prezentaciji (Vasja Vehovar: Študentske evalvacije Univerze v Ljubljani) z naslednjo strukturo:

  • Splošen uvod v evalvacijo pedagogov,
  • Splošen uvod v študentske ankete,
  • Metodologiija študentski anket UL,
  • Lastnosti in interpratacije bipolarna ordinalne lestvica 1-5,
  • Pregled izpisov evalvacije pedagogov na UL,
  • Problem povratne zanke.

 

Še nekaj poučnih člankov oziroma gradiv za razumevanje študenstkih anket:

Komentarji