Vprašalnik: Evalvacija pred izpiti

 

 

Evalvacija pred izpiti se izvaja pred vsakim izpitnim obdobjem. Del o posameznih predmetih in izvajalcih, ki se izvaja po preteku 70 % kontaktnih ur pri predmetu in pred končnim preverjanjem znanja.

 

Anketa: evalvacija predmetov in izvajalcev – se vklopi, ko so možne prve prijave na izpite – zimski rok (predvidoma trideset dni pred pričetkom izpitnega obdobja).

 

Študent se ne more prijaviti na izpite, v kolikor ne izpolni ponujenih anket (oziroma označi, da v anketi ne želi sodelovati). Študentu se ponudijo ankete le za tiste predmete, ki jih je v določenem semestru vpisal).