Vprašalnik: Evalvacija po izpitih

 

Evalvacija po izpitih se začne po zaključku izpitnih obdobij. 

 

Del o posameznih predmetih po končnem preverjanju znanja, ki se izvaja po prvem opravljanju izpita oziroma po opravljanju zadnjega dela prvega opravljanja izpita, če je izpit sestavljen. Ta del ankete se izvede najkasneje do 30. 9. v letu, v katerem je študent opravljal izpit.

 

Anketa: Evalvacija predmeta po pristopu k izpitu. Anketa se vklopi ob začetku oziroma najkasneje en teden po začetku vsakega izpitnega obdobja. Pogoj za vklop ankete je pristop (prijavnica) k izpitu (ni nujno, da študent izpit opravi, pomembno je da ga je opravljal). V kolikor študent ne izpolni anket ne more pristopiti k izpitom v naslednjem izpitnem obdobju oziroma se ne more vpisati v višji letnik. Študent anketo za posamezen predmet izpolnjuje samo enkrat (ob prvi prijavi na izpit), ne glede na to, kolikokrat se prijavi na izpit/ oziroma opravlja izpit.