Ali bo mogoče šifrant X1 v toku semestra še dopolnjevati?


Če govorimo o standardizirani izvedbi za leto 2015/2016, lahko na osnovi Izvedbenih priporočil in pregleda aktivnosti 2015/2016 kot prvo povzamemo naslednje:
 

  • Šifrant X1 se bo v času priprav na drugi semester v aprilu v celoti uvozil na novo, tako da se bodo predmeti in izvajalci drugega semestra ob tem ažurirali sistemsko, enako kot preostali podatki X1 za prvi semester, ki niso potrebni za anketiranja, izboljšajo pa lahko analize (nosilec, pedagoški naziv predavatelja). Vendar naj se to zaradi tehnične zapletenosti in tveganj pri takem ažuriranju, ki zahtevajo dodatne kontrole, obravnava kot izjema; članica se mora potruditi, da je tega čim manj in da so zadeve dobro vnesene že novembra;
     
  • Pričakuje se, in tak je bil dogovor in zagotovilo s strani članic, da je v začetku novembra stanje ažurno, posebej za prvi semester. Če pa bo situacija nasploh slaba (ker se proces izvaja prvič), se lahko naknadno doda še en datum v novembru za še en (popravljen) uvoz X1.


Izven zgornje sistemske ureditve (oziroma predpostavke, ki mora veljati) pa manjše spremembe kasneje v semestru niso posebej kritične iz naslednjih razlogov:


1.    Kot prvo se upravičeno predpostavlja, da so programi in predmeti v X1 vneseni pravilno in da so tudi dokončni (npr. ime predmeta se v toku semestra ne more spremeniti, v program ne more vstopiti nek nov predmet, niti se ne more pojaviti nov program);

2.    Če pa nek izvajalec(pedagog) v teku semestra odpove sodelovanje pri določenem predmetu, ni nobenih posebnih težav, saj študenti izvajalce, ki so jih učili, najprej eksplicitno izberejo iz celotnega nabora izvajalcev tega predmeta, in če jih nekdo ni učil, ga pač ne izberejo in za njih tudi ne dobijo vprašalnika;

3.    Če pa se v semestru naknadno pojavi nek nov izvajalec pri predmetu, potem ga študenti seveda ne bodo dobili v oceno in torej pri tem predmetu ne bo evalviran. Ne bodo pa izpadle ocene za predmet (kjer študenti v vsakem primeru povejo najbolj bistvene zadeve tudi za izvajalce). Če je ocena izvajalca zelo nujna, se lahko članica individualno dogovori s tehničnimi podizvajalci anketnega sistema 1KA, da se določenega izvajalca doda ročno. Vendar pa se to v primeru ponavljanja lahko dodatno obračuna, saj ne sodi v standardizirano izvedbo celotnega procesa, ki predpostavlja, da je šifrant X1 v novembru dokončen in se ga ne spreminja. Osnovna predpostavka standardizirane izvedbe je tudi, da je vsaka članica odgovorna za kvalitetno vnesenih podatkov (pri tem lahko članica upošteva spisek preliminarnih kontrol kvalitete in konsistentnosti, ki jih bo predhodno izvedel sistem 1KA).

 

 

Povezave: