Imamo slab odziv na ankete. Kaj lahko storimo?

V primeru, da je na ankete slab odziv, priporočamo, da preverite in si zastavite naslednja vprašanja: 

1)      Zakaj na članici sami (administracija, prodekan) menite, da študenti ne sodelujejo v anketiranju?

2)      Kakšna je razlaga študentskega sveta o razlogih za nesodelovanje?

3)      Naredi naj se formalna poizvedba (vsaj pogovor s 3-5 študenti), kaj o anketah menijo študenti?

4)      Na kakšen način se študente obvešča in spodbuja k sodelovanju v anketah?

5)      Ali so študenti seznanjeni z rezultati anket?

6)      Ali je v promocijo vključen študentski svet?

7)      Ali imajo študenti kakršne koli težave z anketami?

8)      Ali so ankete vklopljene pravočasno?

9)      Ali študenti vedo, da lahko odložijo izpolnjevanje anket za 12 ur?

10)   Kako rezultate obravnavajo pedagogi – jih pregledajo, se nanje odzovejo?

11)   Pedagogi vedo, kdaj se odpre anketa, spodbujajo študente k sodelovanju?

12)   Kakšna je povratna evalvacija vodstva, se rezultate obravnava na oddelkih, katedrah? So kake sankcije, spodbude, pogovori z dekanom? Je imel že kdo zaradi anket težave s habilitacijo, delovnim mestom itd?

 

Komentarji