V poročilu imam predmet, ki ga nisem poučeval

 

Lahko se zgodi, da imate v poročilu predmet, ki ga v letošnjem šolskem letu niste poučevali. Do tega lahko pride, če nam je članica  v šifrantih poslala napačni podatek oziroma nam ni sporočila spremembe.  Te napake so sicer redke, včasih pa vseeno pride do tega. 

 

V poročilu zato v takem primeru vidite povprečno oceno predmeta, kar je sicer lahko moteče za pedagoga, ki je predmet dejansko izvajal. Žal tega dejstva (da ste videli rezultate, ki jih ne bi smeli) ni več mogoče spremeniti. Drugih posledica pa v tem pogledu ni.

V pogledu ocen izvajalca pa vas v primeru, če predmeta niste poučevali, študenti skoraj zagotovo niso izbrali za ocenjevanje (v anketi morajo namreč eksplicitno označiti predavatelje), zato v sklopu "ocena pedagoga pri predmetu" praviloma ne bi smeli imeti nobenih rezultatov, ki bi nato vstopali v oceno pedagoga (npr. za habiliaticjsko komisijo).

 

V primeru, da niste ničesar poučevali, hkrati pa so študenti kljub temu podali neke ocene (in to vsaj 4 študenti ali več) - kar je zelo malo verjetno - pa obvestite odgovorno osebo na članici in analize se lahko poženejo  ponovno.

 

Zaradi odstranitve tega predmeta pri analizi predmetov pa ponovni zagon analiz ni potreben, saj povprečja predmetov  ne vstopajo v analize pedagogov. Naknadna odstranitev spornega predmeta tudi ne spremeni več dejstva (ki je nastalo zaradi napake), da ste videli neko oceno, ki je ne bi smeli.

Komentarji