Kakšne so posledice, če je članica odprla prijavljanje izpitov, preden je bila aktivirana anketa?

 

Močno se priporoča, da se študenti na izpite ne prijavljajo pred vklopom anket predmetov in pedagogov PRED izpitomo, ki se lahko na osnovi UL pravilnika, aktivirajo šele na 70% poteka predmeta, torej okoli 10-tega tedna (večinoma je to 15.12 in 15.5). Na ta način se bo namreč anektiralo največ študentov. Članice torej ne bi smele dovoliti prijav na izpite pred navedenima datumoma.

 

Kjer to ni mogoče, ali pa je zaradi nekih specifičnih okoliščin prijave potrebno nujno vklopiti prej, je lahko – ni pa tudi nujno in avtomatično – neugodna posledica to, da se bo nekaj študentov za nekaj predmetov pač  izognilo anketiranju.

 

Ne bo pa zaradi tega neke večje katastrofe. Opozoriti velja, da se posamezne primere, ko se predmet izvaja izven siceršnjih obdobij, obravnava z izven-sistemskim datumom, ki se lahko posebej nastavi za take predmete. Proces ankete PRED izpitom je sicer podrobno opisan v razdelku 2.3.1 Izvedbenih priporočil.