Kako je z varovanjem analiz za pedagoge?

 

Če povzamemo na kratko:
 

  1. Najbolj kritičen je PDF izpis analiz za pedagoga. Pedagogi bodo svoje analize prejemali v dokumentnem sistemu UL, do katerega bodo dostopali preko siceršnjega spletnega referata. Analize se bodo v dokumentni sistem iz anketnega sistema 1KA prenesla avtomatično. Dokumentni sistem je profesionalen sistem za diseminacijo dokumentov, ki ima vrhunsko zaščito in natančno kontrolo, kdo lahko do določenega dokumenta dostopa, hkrati pa vse dostope tudi beleži. Dostop do individualne analize (vključno z odprtimi komentarji) ima le pedagog in nosilec predmeta (če je pedagog le so-izvajalec). Dostop imajo načeloma tudi rektor, dekan in skrbnik, vendar bi se to uporabilo res v izjemnih primerih, z vednostjo pedagoga, ki lahko tudi sicer spremlja, kdo je dostopal do njegove analize.  

     

  2. Nekatere agregirane individualne podatke (povprečja, ne pa tudi oprtih komentarjev), ki so predmet posebnih izpisov, pa za potrebe habilitacijskega postopka prejmejo v dostop kadrovska služba, študentski svet in habilitacijska komisija. Podobno prejmejo agregirana povprečja tudi skrbniki programov (za izvajalce predmetov na odgovarjajočem programu) in nato tudi ustrezni hierarhični nivoji programov (katedre, oddelki, fakulteta).


Medtem ko je dostop do individualnega izpisa (1) strogo dokumentiran, je diseminacija agregiranih podatkov (2) prepuščena ureditvi znotraj članice. Članice se lahko tudi za vse agregirane izpise (b) odločijo, da bodo dostopali preko dokumentnega sistema, lahko pa se odločijo za lasten sistem, npr. skrbniki programov dobijo analizo natisnjeno. Vse to je ena od ključnih odgovornosti osebe, ki skrbi za procesiranje ankete na članici.

 

Privzete analize so sicer opisane v Poglavju 4 Izvedbenih priporočil, ki v celoti izhaja iz UL pravilnika, posebej iz 10. člena, ki podrobno opisuje, kdo ima dostop do določenih analiz.