Poročila

Naslov Evalvacijako poročilo za programe I in II stopnje - primerjalana analiza po članicah 2017/2018
Leto 2019
Povzetek

Poročilo se nanaša na rezultate študentskih anket, ki so bile v študijskem letu 2017/2018 izvedene na članicah UL. V tabelah so k skupnim povprečjem posameznih komponent dodana tudi skupna povprečja posameznih komponent za leti 2015/2016 in 2016/2017. Poročilo obravnava tri ankete, izvedene med vsemi redno vpisanimi študenti na prvi (I.) in drugi (II.) stopnji študija:

(a) anketa o predmetih in izvajalcih PRED izpitom,

(b) anketa o predmetih PO izpitu in

(c) anketa o splošnih vidikih študija. 

 

POROČILO