Novice

Naslov Pogosto vprašanje: Ali bo mogoče šifrant X1 v toku semestra še dopoljnevati
Povzetek


Če govorimo o standardizirani izvedbi za leto 2015/2016 lahko kot prvo na osnovi Izivedbenih  priporoči in pregleda aktivnosti 2015/2016 povzamemo naslednje:

  • šifrant X1 se bo v pripravah na drugi semester v aprilu v celoti uvozil na novo, tako da se bodo predmeti in izvajalci drugega semestra ob tem ažurirali sistemsko. Vendar naj se to zaradi tehnične zapletenosti in tveganj pri takem ažuriranju, ki zahtevajo dodatne kontrole, obravnava kot izjema; članica se mora potruditi, da je tega čim manj in da so zadeve dobro vnesene že novembra;
  • pričakuje  se, da je v začetku novembra stanje ažurno, posebej za prvi semester; če pa bo situacija nasploh posebej slaba (ker se proces izvaja prvič), se lahko naknadno doda še en datum v novembru za popravljen uvoz.


Manjše spremembe kasneje v semestru sicer niso posebej  kritične iz naslednjih razlogov:

 

1) Kot prvo se upravičeno predpostavlja, da so programi in predmeti v X1 vnešeni  pravilno in da so tudi dokončni (npr. ime predmeta se ne v toku semestra ne more spremeniti, niti ne more v program vstopiti nek nov predmet niti se ne more pojaviti nov program);
 

2) Če nek izvajalec (pedagog)  v teku semestra odpove sodelovanje pri določenem predmetu, ni nobenih posebnih  težav, saj študenti izvajalce, ki so jih učili, najprej eksplicitno izberejo iz celotnega nabora izvajalcev tega predmeta in če jih nekdo ni učil, ga pač ne izberejo in tudi ne dobijo vprašalnika;


3) Če pa se v semestru naknadno pojavi nek nov izvajalec pri predmetu, potem ga študenti seveda ne bodo dobili v oceno in torej pri tem predmetu ne bo evalviran. Ne bodo pa izpadle ocene za predmet (kjer študenti itak povejo najbolj bistvene zadeve tudi za izvajalce). Če  je ocena izvajalca zelo nujna, se lahko članica dogovori s tehnčnimi podizvajalci anketnega sistema 1KA individualno, da se določenega izvajalca doda ročno. Vendar pa se to v primeru ponavljanja lahko dodatno obračuna, saj ne sodi v standardizirano izvedbo celotnega procesa, ki predpostavlja, da je šifrant X1 v novembru dokončen in se ga ne spreminja neprestano. Osnovna predpostavke standardizirane izvedbe je tudi, da je odgovornost vsake članice, da je  kvalitetno vnesla podatke (pri tem lahko članica upošteva spisek preliminarnih  kontrol kvalitete in konsistentnosti, ki jih bo predhodno izvedel sistem 1KA).

 

Povezave:

Print