Gradiva

Naslov *ARHIVI Priporočila za izvedbo študentskih anket
Opis

V priporočilih za izvedbo so natančno opisani postopki, časovni mejniki in druga priporočila za pripravo in izvedbo študentske ankete:

 

Šifranti so baze, ki so potrebne za pravilno prikazovanje anket, vzorčenje in analize. Vsi šifranti se izvozijo oziroma pridobiijo iz odgovarjajočega informaciskega sistema. Podroben opis šifrantov je v Izvedbenih priporočilih.


Standardizirane predloge šifrantov: 


Dodatna tehnična gradiva:

 

Print